Spreiden voorkomt Lijden

Hoe graag beleggers ook zouden willen dat het anders was, er is niemand die kan voorspellen welke belegging of investering het goed gaat doen.
Om te voorkomen dat je compleet de mist ingaat doordat je net een verkeerde keuze maakt, moet je voor spreiding in je portefeuille zorgen. Door niet alle eieren in één mandje te stoppen, beperk je je risico.

 

Op welke manieren kun je dat doen?

Allereerst door te begrijpen wat er van invloed kan zijn op uw investering.
Verschillende beleggingen reageren allemaal anders op de markt en economische situaties. Het gebeurt zelden dat alle categorieën tegelijk in waarde dalen. Het is van belang dat u begrijpt dat in de meeste gevallen waarde wordt bepaald door vraag en aanbod. Is de vraag groot maar het aanbod laag dan zullen prijzen stijgen, is het aanbod groot maar de vraag laag dan daalt de waarde.

Sentiment kan een belangrijke reden zijn van waardestijging of waardedaling, denk bijvoorbeeld maar eens aan de berichten die er de laatste maanden zijn over de zogenaamde ‘Bitcoinbubbel’, door de angst voor een bubbel te voeden stappen beleggers massaal uit (angst voor verlies) terwijl men even daarvoor juist massaal is ingestapt (angst om winst mis te lopen).
Ook de periode van het jaar kan van invloed zijn op een waardestijging of een waardedaling. Aan het eind van het jaar zijn mensen geneigd om hun winst te pakken en verkopen dan hun coins waardoor de waarde automatisch daalt (aanbod op de markt wordt groter maar er zijn minder mensen die geïnteresseerd zijn om te kopen).

Het is dus slim je portefeuille te vullen met verschillende beleggingscategorieën, maar daar houdt het keuzes maken niet op: je kunt ook nog spreiden binnen die categorieën.
Laten we een onderscheid maken tussen de “traditionals” en de nieuwe markten.
Onder traditionals verstaan we de traditionele vormen van beleggen zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties en  vastgoed maar hieronder kun je ook een deelname bij Five Winds, SkyWay Capital of LikesXL verstaan.
Daartegenover plaatsen we bijvoorbeeld de nieuwe markten die zich begeven op het gebied van cryptocurrencies zoals Xpro & X12 of CBT of Bitconnect.
En ook binnen deze groep is een diversificatie een zinnige methode omdat u bij X12 investeert in de waardestijging van een valuta (long-term investment) terwijl u bij het andere programma deelneemt in een tradingprogramma wat juist handelt op de koersverschillen in bijvoorbeeld BTC vs $ (short/medium term investment).

Daarnaast is het van belang om ook te diversifiëren in tijd. Bepaalde programma’s hebben nu éénmaal een langere beleggingshorizon dan andere.
Laat je ook niet vangen door de tijd, ren niet weg wanneer het even tegenzit. Alle programma’s worden aangestuurd door bedrijven en deze bedrijven moeten regelmatig aanpassingen doen op hun programma’s. Dit kan ervoor zorgen dat er tijdelijk een dip komt in de R.O.I. (Return on Investment). Laat u hierdoor niet wegjagen maar begrijp dat deze aanpassingen of veranderingen noodzakelijk kunnen zijn om een degelijke toekomst voor het bedrijf te verzekeren. In veel gevallen zie je na enkele weken of maanden de R.O.I. weer toenemen en zelfs hoger uitkomen dan daarvoor, met als resultaat een hogere winst voor hen die geduldig zijn blijven wachten.
 
Door op een verantwoorde wijze te spreiden beschermt u uw kapitaal tegen onverwachte marktbewegingen en voorkomt u zoveel mogelijk stagnatie in uw inkomensstroom.