We laten u graag zien hoe je wekelijks van gemiddeld 2,5% ROI geniet met dit bedrijf, zelfs zonder een commerciële activiteit of een team op te bouwen. 

 
                                        

   

Wij reageren niet op persoonlijke mails en telefoontjes m.b.t. de status van Five Winds.Hieronder wat wij tot nu toe weten. Houdt er rekening mee dat dit nog niet via officiële bronnen is bevestigd en dat er misschien nog zaken kunnen veranderen. 

Update 11 maart 2024
Op 4 maart jl. is de nieuwste technologie ontdekt op de (nog niet gepubliceerde) websites van Agam en Questra. Het profiel van Agam's kantoor wordt 17 maart bijgewerkt.
Op 2 maart jl. is de (nog niet gepubliceerde) website van Five Winds bijgewerkt met de nieuwste technologie. 
Op 17 maart komt er een update over het kantoor van Lianora Swiss. Dat was sinds januari 2024 niet meer bijgewerkt.
Naar onze mening is het hoopvol dat deze berichten worden gepubliceerd echter het is nog steeds geen garantie dat de bedrijven weer opengaan. We blijven, net als iedereen, in afwachting van een officiële berichtgeving!

27 februari 2024
Alexander Kästli heeft een bericht overgenomen en gepost van iemand die nagenoeg dagelijks de server-site scripting volgt van o.a. de Five Winds website. Server-side scripting vindt plaats op de server waar de website wordt gehost en verwijst naar het proces waarbij scripts worden uitgevoerd om dynamische webpagina's te genereren en te leveren aan een gebruiker (de lezer van een website).
Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die aangeven dat er achter de schermen nog steeds wordt gewerkt aan de (her)opening van Five Winds.  

  1. Er zijn nieuwe documentstandaarden toegevoegd (mogelijk duidt dit op contracten voor deelnemers?)
  2. Bestanden voor robots zijn gewijzigd (daarmee wordt waarschijnlijk de ai-robot mee bedoeld)
  3. Er zijn nieuwe widgets toegevoegd (dat zijn kleine applicaties die zijn ontworpen om de toegang te vergemakkelijken tot de meest gebruikte functies van een apparaat (telefoon, computer, tablet) Het is een toepassing waarmee je in één oogopslag actuele informatie kunt zien
  4. De percentages voor websitegereedheid zijn licht gewijzigd
  5. Ook valt te lezen dat er op 2 maart 2024 weer een update komt...

Aangezien de programmering van een website alsmede de verlenging van de domeinnaam uitsluitend geregeld kan worden door de eigenaren van de website mogen we uit bovenstaande aannemen dat Five Winds zich gereed maakt voor een heropening.
Zodra we meer weten of als we bovenstaande wijzigen kunnen aantonen d.m.v. printscreens, dan zullen we dit bericht aanvullen.
 

20 oktober 2023
In de Telegramgroep van Five Winds is vandaag door Alexander Kästli onderstaande tekst
gepubliceerd. De inhoud van deze tekst kunnen wij niet verifiëren, maar we hebben besloten om het toch op onze website te plaatsen.
En nogmaals: we kunnen en gaan geen vragen hierover beantwoorden!

Hello dear participants!

A current summary in brief:

• Questra has a safety certificate until March 2, 2024.
• Fivewindsam has had its certificate extended until January 17, 2024.
• The certificate was issued on October 18, 2023.
• Questra opens differently - some have a gray background, some with a stamp, some without a stamp.
• Thanks to a member for the screenshot of his computer - he has the bars.
There were working links in previous posts so you could see the changes for yourself. Going through them, you could see the numbers in the address bar (they may be different). These numbers have 3 meanings:
- the domain is prepared for sale
- the work is in progress
- Mirror to go to the main page

Conclusion:
1. When the site is being prepared for sale - why are plug-ins put and removed, change the background, and buy a security certificate. So, I'm canceling it for myself.
2. The most pleasing thing remains - the work continues. Judging by the changes, they are progressing at a good pace.
3. It turns out that these are mirrors and we will soon see our sides.

Annotation:
This information was provided by a group of Russian leaders. The first question was how plausible this was. It was said that this information is very correct since the sources of this news come from both Naberezhnye Chelny and Moscow. There are people who constantly monitor our condition. The work of IT specialists and programmers is always in demand because they have access to available programs. We are confident about the start of the company. We need patience and even more trust.

13 april 2023

Hoewel de belangrijkste spelers een NDA (geheimhoudingsverklaring) hebben moeten tekenen, komt er af er toe nog wel wat informatie naar buiten die ons helpt om zaken in perspectief te zetten en een beeld geven van wat er achter de schermen gebeurt. Wij hebben gemeend deze informatie (gedeeltelijk en geredigeerd) met jullie te delen maar nemen geen verantwoordelijkheid voor de betrouwbaarheid van deze informatie. Wij zullen dan ook geen vragen hierover beantwoorden.

Waar wachten we op?

De redemption is een onderdeel van de verandering die op dit moment in de financiële wereld aan de gang is. Het zal niemand van jullie zijn ontgaan dat er op dit moment verschillende banken omvallen of gered moeten worden door de overheid (door de belastingbetaler dus.) Ook is de US haar wereldmacht aan het verliezen door het ineenstorten van de dollar en het samengaan van de Brics Landen. 

Er zijn dus verschillende krachten aan het werk. Aan de ene kant de westerse centrale banken die de CBDC willen invoeren en aan de andere kant de Brics landen die komen met het Quantum Financiële Systeem. Het verschil is dat de CDBC niet gedekt is met assets en de valuta in het QFS wel. De Brics landen hebben al aangegeven dat zij de CDBC niet zullen accepteren. Die zal dus waarschijnlijk in korte tijd weer verdwijnen. QFS heeft hiermee de strijd gewonnen, hetgeen al duidelijk was. Maar er zijn nog wel een aantal zaken nodig voor de banken gebruik kunnen maken van QFS.

1. ISO 20022 moet bij de banken zijn ingevoerd (omdat door QFS ook crypto-munten gaan);

2. de Re-evaluatie van o.a. de Iraakse Dinar moet zijn uitgevoerd en op het juiste niveau staan.

3. Basel 4 richtlijnen moeten zijn ingevoerd.

Voornoemde 3 zaken zijn ondertussen uitgevoerd en van kracht. Punt 3 zal ertoe leiden dat nog meer systeembanken zullen omvallen omdat zij niet aan deze richtlijnen kunnen voldoen. Waarschijnlijk zijn we nog maar aan het begin van de bankencrisis.

Vorige week heeft de schrijver van dit stuk persoonlijk gesproken met Charlie Ward, de woordvoerder van het QFS. Hij wist hem te vertellen dat er geen enkel risico aanwezig mag zijn voor de redemption in alle omvang van start gaat. Omdat er veel factoren bepalend zijn, wordt deze beslissing bepaald door een quantum computer.

Deze schijnt nu aangegeven te hebben dat dit punt is bereikt (na 36 keer uitgesteld te zijn). 

Hoe nu verder?

Wij hopen zo snel mogelijk te horen hoe het proces verloopt en wanneer wij aan de beurt zijn. Enkel informatie die rechtstreeks van de firma (in ons geval Five Winds) komt is hierin leidend. 

Het blijft spannend, maar met alle informatie die we uit verschillende bronnen hebben gekregen, denken wij dat het allemaal echt is en gaat gebeuren. Maar zoals altijd, de grote vraag blijft wanneer? 
Wat opvalt is de consistentie van de berichtgeving die wij mogen ontvangen. Verschillende bronnen die onafhankelijk van elkaar opereren komen steeds met vergelijkbare conclusies waardoor wij bij Cleo nog steeds positief zijn over de uitkomst. 
 

10 december 2022
Komt het nog goed? Lees HIER onze mening

21 juni 2022 (diverse bronnen)
Het zal u niet zijn ontgaan, de cryptomarkten, waaronder bitcoin, zijn sterk in waarde gedaald de laatste tijd. Five Winds wil waarschijnlijk echter niets meer met crypto's te doen hebben of in deze valuta uitbetalen, aldus Alexander Kästli via zijn Telegram kanaal: "Speculaties dat de firma in crypto's gaat uitbetalen kunnen wij dus terzijde leggen...", verder geeft hij in dit zelfde bericht aan dat wanneer er een uitbetaling volgt, dit enkel in samenwerking zal zijn met een officiële bank en in een gedekte valuta.

Kortom via het nieuwe QFS-systeem.

Via een andere betrouwbare bron hebben we vernomen dat The Federal Reserve for the funds of the Republic, de code voor uitbetaling heeft afgegeven aan de Wells Fargo group (een bank/paymaster). Deze info schijnt verteld te zijn door Tallarida, voormalig Deputy Chief of Staff, aan een bedrijf dat in dezelfde 'wachtrij' staat als Five Winds. Dit bedrijf verwacht de gelden eind juni/begin juli te ontvangen en zij geven aan dat ze de champagne alvast koud te zetten...
(Het betalingssysteem van het Automated Clearinghouse (ACH) van de Fed biedt een elektronische manier om debet- en creditboekingen uit te wisselen tussen banken en andere deposito-instellingen om klanten-transacties af te wikkelen)

Op 1 juni jl. zou het Swift systeem losgekoppeld worden van het nieuwe QFS-systeem waarna banken vanaf 15 juni klaar zijn voor Tier 5 (zie uitleg van 3 april 2022)

*** voor de duidelijkheid: wij willen niemand valse hoop of 'fake' nieuws geven en niets is officieel door het bedrijf zelf bekrachtigd. Wij vertrouwen er nog steeds op dat Five Winds weer opengaat en zijn net als iedere andere investeerder opgelucht als er positief nieuws is. Onze interpretatie van de (beperkte) beschikbare informatie is dan ook niet meer dan dat, een interpretatie van het beschikbare nieuws, hieraan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. 

9 juni 2022 (Bron Alexander Kästli)
Wij hebben zojuist de bevestiging gekregen dat Five Winds inmiddels alles voor de heropening goed heeft voorbereid. Parralel aan de reguliere SWIFT transactie vinden er vele internationale financiële QFS test-transacties plaats (door grote financiële instellingen) en deze verlopen allemaal voorspoedig. 
Alexander heeft inmiddels een NDA (Non Disclosure Agreement) getekend. Zodra hij te horen krijgt dat deze NDA wordt geëfectueerd zal hij zich hieraan moet gaan houden. Dit betekent dat er dan ca 3-6 maanden totaal geen mededelingen meer gedaan zullen worden. Wij zien dit als een grote stap voorwaarts omdat vanaf dat moment de heropening niet meer lang op zich laat wachten. Zoals we eerder al hebben verteld is de heropening grotendeels afhankelijk van het nieuwe QFS-betaalsysteem.
Via een andere bron hebben we vernomen dat paymasters een code hebben ontvangen welke nodig zijn voor uitbetalingen, dus het lijkt erop dat er schot in de zaak zit. 

LET OP: Alexander mag officieel geen mededelingen doen en daarom geeft hij aan dat degene die tussen de regels kunnen lezen, kunnen achterhalen wat er speelt. Ook heeft hij in een persoonlijk bericht vorige maand aan ons verteld dat de firma alles zeer goed heeft voorbereid en dat we ons geen zorgen hoeven te maken. In een spraakbericht verteld hij dat hij een NDA heeft getekend, maar zoals later blijkt, blijkbaar niet met Five Winds. Hoe dan ook, hij heeft wel terdege een spreekverbod gekregen van Five Winds op straffe van uitsluiting van zijn account.

Persoonlijk vinden wij dat ieder zichzelf respecterend bedrijf een zorgplicht naar haar klanten heeft en ze daarom persoonlijk moet informeren over hetgeen er speelt. Een simpele email van Five Winds met de vermelding dat we nog even geduldig moeten zijn omdat ze wachten op.... is al voldoende om iedereen gerust te stellen. Ook voorkomt een dergelijke officiële email speculaties en onrust.

Het enige wat wij als goede upline proberen te doen is ons netwerk zo goed mogelijk informeren op basis van informatie die wij krijgen (en ook vaak hebben kunnen verifiëren). 
Maar omdat we alles "tussen de regels" moeten lezen, zullen wij het hebben van onze eigen intepretatie welke tot nu toe vrij nauwkeurig is geweest.

Waar het feitelijk op neerkomt is dat wij zo goed mogelijk proberen uit te leggen waarom heropening zo lang op zich laat wachten.
Tot die tijd zal iedereen gewoon moeten wachten op officieel bericht van het bedrijf zelf.

3 april 2022
Dit is een tussentijdse update om iedereen te laten weten dat wij er nog steeds op vertrouwen dat Five Winds zal heropenen zodra alle financiële stappen (waar het bedrijf zelf geen invloed op heeft) zijn doorlopen. 
Zonder al te diep op details in te gaan kunnen we vertellen dat het QFS (Quantum Financiële Systeem) inmiddels voor een groot deel het SWIFT-systeem heeft vervangen en inmiddels ook actief meedraait in het internationale monetaire circuit.
Het QFS wordt geintroduceert via een serie stappen die gezet moe(s)ten worden.
Vanaf dit weekeinde is T4B gestart (zie onderstaand schema) en is de USD op 1 april jl. omgezet naar USN (U.S.Note).

Onderstaand schema geeft aan welke stappen er inmiddels zijn gezet en welke stappen er nog gezet moeten worden alvorens Five Winds open kan gaan. 

Splitsing in rangorde waarbij T staat voor: positie/rangorde:
T1 = Overheden
T2 = Militair, die groepen die de RV hebben verzameld
T3 = Humanitaire Organisaties / Groepen en SKR's Groepen (Safe Keeping Receipt)
T4 = Internetgroepen (De mensen die valuta's hebben, zoals bv.: Iraakse dinar, Indiase roepie, Vietnamese dong e.a.)
T4A = Personen met SKR's, nu onderdeel van T3
T4B = Individuen, internetgroepen, valutahouders
T5 = Openbaar

RV = Herwaardering = herwaardering van de valuta
GCR = Globale valuta resetten
SKR = Een lijst van alle boekhoudrekeningen van een specifieke groep bedrijven.
USN = United States Note = het nieuwe door goud gedekte Amerikaanse biljet
NDA = Geheimhoudingsverklaring

Al deze stappen zijn in de afgelopen jaren doorlopen en hoewel zaken voor investeerders traag lijken te gaan toont dit wederom aan dat er wel degelijk vooruitgang wordt geboekt. Ons geduld zal worden beloond!

13 februari 2022
Voor degene die het QFS / CBDC begrijpen...volg HIER de Centrale Banken CBDC-status 

Update 20 augustus 2021 (Bron Alexander Kästli)

DBS Vickers (DBSV), een afdeling van de DBS Bank, heeft algemene goedkeuring gekregen van de Monetary Authority of Singapore (MAS) onder de Payment Services Act (PS Act) om als grote betalingsinstelling digitale tokendiensten aan te bieden. DBSV is een van de weinige financiële instellingen die een dergelijke goedkeuring heeft gekregen. DBSV werkt aan de nodige vervolgmaatregelen om te voldoen aan de MAS-eisen voor een vergunning.

Zodra de licentie is verleend, kan DBSV als lid van de DBS Digital Exchange (DDEx) vermogensbeheerders en bedrijven direct ondersteunen bij het verhandelen van digitale betaaltokens via DDEx.

Vanuit het bedrijf is meerdere keren aan Alexander bevestigd dat alles goed komt en alle informatie, rapporten en tips verschijnen uiteraard na de start en niet voor de start...!! Ook Alexander weet niet wanneer het bedrijf opengaat.

Ons advies: neem bovenstaande aan als algemene achtergrond informatie en wacht rustig af. Er zal door ons niet worden gereageerd op persoonlijke vragen!

Update 1 juni 2021 (Bron Alexander Kästli. Let op: persoonlijke berichten sturen is niet toegestaan!)

QFS (Quantum Financieel Systeem) is online!
De QFS is een heel belangrijk stukje van de financiële puzzel. Zonder dit was het nooit mogelijk geweest om te beginnen. Nu wachten we met smart tot het bedrijf contact opneemt. Zoals je hebt gemerkt, kost alles een redelijke hoeveelheid tijd. Vanaf nu zal een domino-effect worden geactiveerd en één voor één in de financiële wereld in gang gezet. Alles wat we nodig hebben, wat het bedrijf nodig heeft, wordt nu continu vervuld! 
Wacht dus nog even geduldig af tot het bedrijf jullie officieel allemaal te woord zal staan.
Lees HIER meer over QFS

Update 7 maart 2021 (Bron Alexander Kästli. Let op: persoonlijke berichten sturen is niet toegestaan!)

  1. Vanaf de lancering zal het rendement gedurende 1 jaar 2,5% per week bedragen.
  2. Daarvan gaat 10% commissie af.
  3. Vervolgens moet er minimaal 50% geherinvesteerd worden. Dit is voor de opbouw van het bedrijf
  4. Na 1 jaar wordt deze maatregel herzien

Update 4 maart 2021

Hieronder een korte impressie uit een vraaggesprek met een zeer betrouwbare bron waaruit we denken te kunnen opmaken dat het niet al te lang meer gaat duren voor de heropening een feit is.Question:
When do we get finally more news about Questra and Fivewinds/AGAM. We are already in March and don't now anything about the headquarters in Hong Kong and Singapore.

Answer:
At the moment no one can know anything and it is still as was told that new information will come only at the reboot. No time was also deliberately communicated so that no one has an expectation. It will launch when it can launch. Not before. I can only say this much, that the preparations are going very well. Let's let the company do what they have to do, and it will come out for the best.

Question:
So you assure us with your statement that the company still exists under a different name and is preparing to resume its services? Are you really sure about this?

Answer:
I wouldn't say it if it wasn't.

Nederlandse vertaling:

Vraag:
wanneer krijgen we eindelijk meer nieuws over Questra en Fivewinds / AGAM. We zijn al in maart en weten nu niets over het hoofdkantoor in Hong Kong en Singapore.

Antwoord:
op dit moment kan niemand iets weten en het is nog steeds zoals eerder is aangegeven dat nieuwe informatie alleen zal komen bij het opnieuw opstarten. Ook is er geen tijd bewust gecommuniceerd zodat niemand een verwachting heeft. Het wordt gestart wanneer het kan worden gestart. Niet eerder. Ik kan alleen maar zeggen dat de voorbereidingen erg goed gaan. Laten we het bedrijf laten doen wat ze moeten doen, en het zal er het beste uitkomen.

Vraag:
Dus u verzekert ons met uw verklaring dat het bedrijf nog steeds onder een andere naam bestaat en zich voorbereidt om zijn diensten te hervatten? Weet u dit echt zeker?

Antwoord:
Ik zou het niet zeggen als het niet zo was.

Niet lang daarna werd er gemeld dat we ons mogen voorbereiden omdat het nu niet lang meer zal gaan duren...

Hoewel er dus nog steeds geen definitieve datum is vastgesteld, lijkt het onvermijdelijk dat er nu op relatief korte termijn een einde gaat komen aan het wachten en wij allen voor ons geduld beloond zullen gaan worden.