Waarschuwing en disclaimer

Bij Cleo Company handelen wij primair vanuit het belang van de klant.
Dit betekent ook dat wij het belangrijk vinden om vooraf alle informatie, die bij ons bekend is over het beproken product, met u te delen. Goed voor je klanten zorgen betekent ook hen vooraf te waarschuwen voor eventuele risico's die men kan gaan lopen.

In alle programma's waarover wij u informeren, participeren wij zelf ook. In alle gevallen stappen wij eerst zelf in en testen de mogelijkheden tot in- en uitbetaling voor wij een programma voorstellen aan anderen. Dit is echter nooit een garantie dat het programma of bedrijf waarin wij participeren betrouwbaar is of niet. Om uw risico te beperken hebben wij hieronder een aantal belangrijke aanbevelingen gedaan. 

Door een risico vermijdende investeringsstrategie voorkom je dat je hard geraakt wordt op het moment dat bij 1 investeringsproduct een crisis toeslaat.

Wat betekend risico spreiden in de praktijk?

1: Laat je goed informeren: neem een beslissing gebaseerd op alle informatie         
2: Adviseer jezelf: maak je eigen analyses en vertrouw op je oordeel
3: Herinvesteer je winsten: creëer exponentiële vermogensgroei
4: Ben geduldig: een filosofie voor de lange(re) termijn geeft dagelijkse rust
5: Diversifieer: kies verschillende groeimarkten uit
6: Stop er enkel in wat je kunt missen: het kan altijd misgaan!

Dus … spreiden!!

Advies:
1: Investeer NIET als je enkel geld kan verdienen door andere mensen aan te brengen
2: Investeer NIET als je de winst er niet kan uithalen

Wij adviseren en hanteren de volgende gedragsregels:

  • Investeer alleen geld dat je niet direct nodig hebt
  • Haal je inleg uit het systeem zodra dit mogelijk is
  • Investeer in systemen die duidelijk zijn over hun business
  • Investeer in systemen die aantoonbaar een kantoor hebben, bij voorkeur in Europa
  • Investeer zo veel mogelijk in systemen met een financiële licentie
  • Zorg dat je contact hebt met je upline, die kan je altijd helpen
  • Spreid je geld over meerdere systemen
  • Investeer je toch in een risicovol systeem, calculeer dan een verlies in
  • Gebruik je verstand!!

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u op de hoogte bent van het volgende:

Alle financiële producten die met een hefboomeffect worden verhandeld, houden een grote mate van risico in voor uw kapitaal. Zorg ervoor dat u deze risico’s volledig begrijpt en win indien nodig onafhankelijk advies in. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Dit is een informatieve website over financiële systemen. Wij doen ons uiterste best om betrouwbare informatie te geven, maar wij verstrekken géén beleggingsadvies of ander financieel advies.
Alle beslissingen die de bezoeker neemt op basis van de inhoud van deze website zijn voor eigen risico en de verantwoordelijkheid van de bezoeker; noch de systemen noch haar eigenaren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de resultaten daarvan. Opinies, nieuwsberichten, onderzoeken, analyses, prijzen en andere informatie die worden vermeld op deze website worden aangeboden als algemeen marktcommentaar, en bevatten geen beleggingsadvies. 
Cleo Company wijst iedere verantwoordelijkheid af voor verliezen op transacties gebasseerd op marktinformatie en/of opinies welke op deze website of via emailberichten wordt gegeven. 
 

(klik hier) Verificatie & Compliance

Disclaimer

Het verkopen van beleggingsproducten

Graag willen wij u erop attenderen dat het adviseren- en verkopen van beleggingsproducten, zonder het hebben van de benodigde licenties en opleidingen, ten strengste verboden is en zelfs kan leiden tot gevangenisstraf.

Wanneer u een netwerk opbouwt voor een bepaald programma, wordt u beschouwd als een Advertising Broker (reclame bemiddelaar)
Als ‘advertising broker Affiliate’ brengen wij onze relaties in contact met bepaalde programma's en ontvangen we Affiliate bonussen bij het realiseren van nieuwe omzet (…dus niet op de werving!) en hiervoor hebben wij geen licenties nodig.
Affiliate marketing is volledig legaal geregeld.

Wij verkopen geen financiële producten en hebben dus ook geen licenties nodig.
(Vergelijk het met tv-zenders die geld ontvangen voor het maken van reclame voor banken en andere financiële instellingen zonder dat ze als televisiezender hiervoor licenties nodig hebben)

Uiteindelijk besluit iemand zelfstandig om klant te worden en betrekt rechtstreeks zijn investerings instrument online bij een aanbieder. Wij kunnen dus zoveel mogelijk informatie geven maar het is de verantwooordelijkheid van de klant om deel te nemen of niet. 
Wij mogen dus onze Affiliate Marketing Business wereldwijd uitbouwen!

De rechten op de door Cleo Company gebruikte logo’s, handelsnaam, bedrijfsconcept en andere uitingen blijven te allen tijden toebehoren aan Cleo Company. Het is uitdrukkelijk verboden om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cleo Company over te nemen, te kopiëren, te publiceren, of anderszins na te bootsen, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, alsmede € 500,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt.​

Miranda & Marcel
Cleo Company

Wij wensen u veel plezier en succes met het programma of programma's van uw keuze!