F.O.E.B.O.P.E (Fear Of Entering Because Of Previous Experience)

De angst om te starten in een nieuw programma wegens eerdere ervaringen in andere programma's, is een angst die maar heel lastig is uit te leggen maar die wij regelmatig als argument krijgen om deze keer maar even te wachten met opnieuw investeren. 

Het argument komt hierop neer:

Je hebt een Chinese afhaalmaaltijd gehad die je niet lekker vond en daarom bestel je vanavond geen pizza...

Het resultaat is dat je uiteindelijk hongerig achter blijft...

De meeste kansen in je leven mis je door de angst om negatieve ervaringen uit het verleden te herbeleven. Maar je vergeet hierbij dat die resultaten uit het verleden je de kennis hebben gegeven om het een volgende keer beter te doen. 
Mensen die FOEBOPE gebruiken als argument om niet te participeren, zijn ook de mensen die later klagen dat ze nooit de juiste kansen hebben gekregen in het leven. 

In de meeste gevallen missen mensen hun grootste kansen door ze te verwarren met de mislukkingen uit het verleden.
Bij Cleo Company proberen we regelmatig met nieuwe-, uitdagende- en potentieel winstgevende programma's te komen, maar niet ieder programma zal op termijn ook daadwerkelijk hetgeen presteren wat er aan het begin is voorgespiegeld. 
Veel mensen wachten met deelnemen tot ze praktisch door hun eigen F.O.M.O. gedwongen worden om alsnog deel te nemen, en vaak is het winstgevende moment dan al verstreken. 

FOMO, Fear Of Missing Out

Fomo is een afkorting voor Fear Of Missing Out. Letterlijk betekent dit de angst om iets te missen. Je wil niks mislopen en overal bijzijn. Fomo kan gelden voor een feestje, maar ook zeker voor financiële kansen.

Deze angst kan je bijna dwingen om snel nog even in te stappen in een programma of produkt terwijl de werkelijke kans eigenlijk al voorbij is, met alle risico's en vervelende gevolgen die daar bij horen. 
Op dit moment stijgt de koers van de Bitcoin naar recordbrekende hoogtes, daar wil je natuurlijk aan meedoen!
Maar dat is eigenlijk niet nieuws. 
In 2017 zag je veel FOMO gedrag in de cryptomarkt. De waarde van veel coins schoten omhoog.
 Je moest wel snel in cryptocurrency 
stappen om niet als enige arm achter te blijven, terwijl de rest van de wereld het nieuwe goud had gevonden. En je wist ook niet hoelang deze winning streak zou kunnen duren, dus meedoen moest ook snel gebeuren.

Dat is meedoen uit angst. Angst om de boot te missen. FOMO dus...

De postcodeloterij heeft hun hele product en marketingstrategie gebaseerd op FOMO. Voor veel deelnemers is de enige reden om mee te doen dat ze het niet aankunnen wanneer hun buren wel winnen, maar zij niet. Stel dat het lot op jouw postcode valt, en iedereen om je heen heeft loten, behalve jijzelf?
Als je het bedrag wat je hieraan hebt verspeeld bijvoorbeeld bij Finalmente Global had gezet dan had je dat wekelijks 6 tot 7% per week opgeleverd, wat zouden jouw buren daarvan denken?

Bij Cleo Company hanteren we het principe van winst door spreiding. 
Wanneer je in meerdere programma's gelijktijdig participeert, spreidt je het risico en vermeerder je de kans op winst.
Zo werken wij al jaren winstgevend doordat we met het rendement van programma A de start en doorloop van programma B financieren die op zijn beurt weer de start van programma C in werking zet, enzovoort... Mocht er om wat voor reden dan ook een programma niet presteren of is een bedrijf ineens van de aardbodem verdwenen (ja, ook dat hebben we al meerdere malen meegemaakt), dan valt het verlies weg tegen de reeds gemaakte resultaten in andere programma's. 
Per saldo hebben we hierdoor de afgelopen jaren zonder verlies kunnen investeren en een zeer behoorlijk rendement kunnen maken, ondanks dat sommige programma's niet of nauwelijk hebben gepresteert. 
Daarnaast profiteren wij van de valutaverschillen die er zijn tussen bijvoorbeeld BTC en andere crypto's. Met name de grote koersstijging van de Bitcoin geeft nu een extra boost aan onze lopende investeringen! Door adequaat te reageren op dit soort koerswijzigingen 'voeden' we de andere programma's die gebasseerd zijn op compounding.  

De moraal:

Het verleden is geweest. En wat je ook hebt beleefd, of wat je ook is aangedaan: het leven gaat door. Wonden herstellen wanneer je ze daar de tijd en rust voor geeft. Niet door ze steeds open te halen en dan te klagen dat je nog steeds zo’n pijn hebt. Het verleden is hooguit een referentie om dingen anders of beter te doen. 

Resultaten uit het verleden:

Je kunt je eraan vasthouden.
Je kunt ervan leren en het nu anders doen.
Je kunt het laten tegenwerken.
Je kunt het vóór je laten werken.
Je kunt het wegstoppen.
Je kunt erop terugkomen, het aangaan. Ervan groeien.
Je kunt je erin verdrinken.
Je kunt het als springplank gebruiken.

Je kunt erom huilen.
Je kunt erom lachen.
Je kunt het verafschuwen.
Je kunt erdoor gemotiveerd raken.
Je kunt er nooit meer naar willen kijken.
Je kunt het met nieuw perspectief willen ontdekken.
Je kunt je er schuldig om voelen.
Je kunt het jezelf vergeven.

En je kunt er ongetwijfeld nog veel meer mee doen. Eén ding staat buiten kijf:
Het verleden is niet meer te veranderen. Wel jouw kijk en reactie erop.