Wat is de waarde van wachten?

Regelmatig krijgen wij als antwoord op een voorstel wat we doen, “… ik wacht liever nog even tot het andere programma beter gaat presteren…”, of “… ik wacht nog even tot Five Winds weer opengaat voor ik een nieuw risico aan durf te gaan…”.

Dit klinkt in eerste instantie als een redelijk argument maar de werkelijke vraag is, is dat het ook?

Over de afgelopen jaren hebben wij in meerdere programma’s geïnvesteerd en met wisselend succes. Sommige programma’s hebben ons zeer goed geld opgeleverd en met andere programma’s hebben we minder goede resultaten behaald. Per saldo hebben we echter over de afgelopen jaren een uitstekende return on investment behaald.

De reden dat we ondanks periodieke verliezen het jaar steeds opnieuw winstgevend hebben kunnen afsluiten is omdat wij ons altijd hebben vastgehouden aan een simpele strategie:

Niet wachten op incidenteel rendement maar actief je investeringen spreiden!

Wanneer je je besteedbaar investeringskapitaal kunt spreiden over meerdere programma’s die in verschillende markten actief zijn verklein je je risico en vergroot je de kans op rendement exponentieel.
Dus wanneer een bepaald programma tijdelijk niet-, of zelfs helemaal niet, naar verwachting presteert, wordt deze pijn uitgesmeerd over de overige programma’s die wel presteren.

Het begint met het bijstellen van je persoonlijke verwachtingen.
In plaats van te kijken naar de mogelijkheden van één bepaalde investering, kijken wij naar de inpasbaarheid in de gehele portefeuille. Eerst beoordelen we welke invloed een deelname heeft op het gebied van risico, tenslotte heb je maar een beperkt budget om mee te werken en pas in tweede instantie kijken we naar eventueel te verwachten rendementen.
Wij accepteren dat deelnemen in een bepaald programma betekent dat we ons hierin zullen moeten verdiepen, tenslotte gaat het om geld waar we hard voor hebben moeten werken en we hebben dus een verantwoordelijkheid om hier goed en zorgvuldig mee om te gaan.
Wanneer we ons voldoende hebben geïnformeerd om een weloverwogen keuze te kunnen maken, stellen we de beslissing nooit lang uit. Want iedere dag langer wachten met investeren in een bepaald programma kost dus geld (= geen rendement) én verhoogd het risico voor onze gehele portefuille.

Speel op veilig maar speel wel mee!
Accepteer bij voorbaat dat je een risico loopt om je inleg te verliezen, werk dus enkel met geld wat je kunt missen. Om het risico zo klein mogelijk te houden kun je bijvoorbeeld met een klein bedrag beginnen en dit bedrag direct uit het systeem halen wanneer je eenmaal rendement begint te draaien, hierna is het een nul-operatie geworden en is al het vervolgrendement nettowinst. Houdt er in dit geval wel rekening mee dat je langzamer kunt cumuleren waardoor je er ook langer over zult doen om je doelen te behalen. Dit is een afweging die je zelf moet maken. Wij hanteren in de meeste gevallen de 40/60 regel, 40% van het rendement onttrekken uit het programma om met 60% door te blijven werken.

Bedenk dat Return on Investment het gemiddelde resultaat is van alle uitstaande investeringen over een afgemeten periode. Wanneer je dus maar in 1 programma hebt geïnvesteerd is je risico 100%...

De grote vraag is dus…. Waar wacht jij nog op?