Cash is Trash

Goud en zilver zijn al 5000 jaar de toonaangevende valuta in de wereld geweest. Maar het duurde tot ca 680 tot 630 v.C voor het ook 'geld' werd.
Dit gebeurde door van het goud munten te slaan in evenredig gewicht en grootte. Hierdoor werden de munten uitwisselbaar en werden de munten een eenheid die geregistreerd kon worden en waarmee kon worden gehandeld.

Belangrijke kenmerken van geld zijn:

1. Draagbaar
2. Duurzaam
3. Deelbaar
4. Meetbaar
5. Gelijkwaardig
6. Opgeslagen waarde eenheid

Het probleem met "geld" ontstond toen de eerste oorlog tussen Sparta en Athene uitbrak. Eerst verloor men toegang tot de goud en zilvermijnen. Dit was een probleem omdat men een beroepsleger had en wanneer het leger niet betaalt werd was de oorlog bij voorbaat verloren.
Men besloot om de basiseenheden van de munt los te laten, er werd gewoon minder zilver en goud in de munten verwerkt en vermengd het met koper of tin. Als je 1000 gouden munten int als belasting en je smelt deze om en voegt er 50% koper aan toe, dan kun je nu 2000 munten persen.
We noemen dit "Gresham's Wet", eenvoudiger uitgelegd als "slecht geld verdrukt goed geld uit de markt".
De markt accepteerde in eerste instantie het mindere geld als gelijkwaardig aan het ' goede' geld maar na verloop van tijd spaarde men het nog in omloop zijnde 'goede' geld wat nog wel edelmetalen bevatte en betaalde enkel nog met de valuta van mindere kwaliteit.

Vanaf 431 tot 404 V/Chr. verdwenen de gouden en en zilveren munteenheden uit de circulatie om vervangen te worden door koper en bronzen munen. Plotseling koste het een hele boel koperen munten om een gouden munt te kunnen aankopen.
Dit was de eerste keer dat goud en zilver een toegekende prijswaarde kregen. Voor die tijd werd alles gewogen in goud of zilver, nu bepaalde het aantal "waardeloze" munten de waarde van goud en zilver. Dit zette de neergang in van de Griekse economie en de maatschappij.
Om toch te kunnen betalen voor de oorlogen die gevoerd moesten worden werden er steeds meer koperen munten geperst en de eerste hyperInflatie was geboren.

Wat verbijsterend is, is hoe vaak de geschiedenis zich sinds die tijd heeft herhaald en hoe weinig we ervan lijken te leren.
Vandaag de dag handelen we exact gelijk aan hoe de Grieken het duizenden jaren geleden hebben gedaan en waaraan men ten onder is gegaan. We ontwaarden geld met dezelfde redenen als toen, voor oorlog en voor algemene publieke werken zoals infrastructuur etc. Nog steeds voeren we het onderscheid tussen werkelijke waarde oen zichtwaarde.

Het is een onderdeel wat behoort bij de " 7 steps of Empire" of 7 stappen van het Rijk, waarbij heen en weer geslingerd wordt tussen de kwaliteit van geld en de kwaliteit van valuta.
Het zijn altijd 7 stappen en het eindigt altijd met de uiteindelijke vernietiging van ondergewaardeerd geld.

Stap 1: Waardevol Geld
Een land start met goed geld wat is gemaakt uit goud of zilver of wat wordt onderschreven met een gelijkwaardige hoeveelheid goud of zilver.
Stap 2: De lagen van publieke werken
Wanneer een land sociaal en economisch begint te groeien, gaat het steeds grotere verplichtingen aan die zich steeds sneller op beginnen te stapelen.
Stap 3: Exponentiële groei van het militaire apparaat
Wanneer de economische rijkdom begint toe te nemen, begint de politieke invloed ook te groeien waardoor het militaire uitgave patroon exponentieel toeneemt
Stap 4: Oorlog
Uiteindelijk zal men gebruik gaan maken van het militaire apparaat en het uitgavenpatroon explodeert
Stap 5: Geld ontwaarding
Om de oorlog te kunnen financieren zal de politiek besluiten om het noodzakelijke vermogen weg te halen bij de burgers. Men doet dit door het beschikbare geld te ontwaarden door de goud of zilverwaarde in de munteenheden te verdunnen of door het geld te vervangen door valuta die onbeperkt kan worden bijgedrukt
Stap 6: Verlies van vertrouwen
Het verlies van koopkracht wat voortkomt uit het ondergewaardeerde geld wordt opgemerkt door het volk en de financiële markten en zorgt voor een toenemend gevoel van wantrouwen in het door de overheid uitgegeven geld
Stap 7: Geld crisis / Vlucht in goud
Er ontstaat een massale uittocht uit het door de overheid geïntroduceerde geld (FIAT geld) en men vlucht terug in edelmetalen of ander waardevolle verhandelbaar vermogen. Het reguliere geld implodeert en de waarde van goud en zilver neemt extreem in waarde toe. Dit proces verschuift gigantisch vermogen en rijkdom naar hen die de vooruitziende blik hadden om te investeren in " echt". Geld, goud of zilver.

In ons huidige systeem is de rijkdom omgezet naar de bancaire sector. We hebben dit meerdere malen gezien in de geschiedenis en dit proces herhaalt zich keer op keer.
Wat er in Griekenland is gebeurt tijdens de laatste financiële crisis is exact wat er is gebeurt in 407 voor Chistus in Athene en wat ervoor zorgde dat men een slaaf werd van Rome, nu is men een slaaf geworden van de grootbanken.

Op dit moment handelen we allen op basis van de wet van Gresham. We houden vast aan onze waardevolle eenheden en betalen met waardeloze eenheden.
Tot de jaren '60 bevatte de Amerikaanse munten tot 90% zilver tot onder President Johnson er besloten werd dat zilver veel te waardevol was om te gebruiken in munten en men is overgestapt op munten die bestonden uit 91,67% Koper en 8,33% nikkel, dit in tegenstelling tot de munten voor 1965 die bestonden uit 90% zilver die een huidige waarde zouden hebben van $2,10 na omsmelten.
De munten na 1965 daarentegen bezitten nog een waarde na omsmelten van $0,02
De munteenheden die we tegenwoordig in gebruik hebben bevatten geen enkele significante waarde meer, anders dan de vertrouwenswaarde die we hebben...
We noemen dit FIAT geld.
Iedereen denkt dat de waarde van de US Dollar nog gelijk is aan de waarde van voor 1971. Voor die tijd stond een $20 biljet gelijk aan een evenredige waarde in goud (we noemen dit een 100% reserve ratio),
Tegen het eind van de 2e wereldoorlog was 2/3 van 'swerelds goudvoorraad in handen van de VS, dit kwam voornamelijk omdat de VS goederen exporteerden naar Europa en zich in goud lieten betalen...
Hierdoor stortte in Europa het volledige monetaire systeem in waardoor de VS geld (US$) kon uitlenen via o.a. Het zogenaamde Marshall plan. Europa werd ondergesneeuwd met Dollars tot men in 1944 met een nieuw systeem op de proppen kwam.

Tijdens de conferentie in Bretton Woods introduceerde men het Bretton Woods System waarmee alle internationale valuta, met uitzondering van enkele valuta's, werden gespiegeld aan de US. Dollar die weer werd ondersteund door goud tegen een koers van $35 per ounce.
Dit gaf een stabiel monetair systeem, valuta fluctueerde niet omdat de exchange rates waren vastgelegd. Onder het Brenton Woods systeem was er geen reserve ratio die ervoor kon zorgen dat er een bepaalde hoeveelheid goud als onderliggende waarde werd toegekend. Charles DeGaulle, voormalig president van Frankrijk kwam in opstand toen men realiseerde dat er geen gram goud was gereserveerd als onderliggende waarde tegenover de Dollar. De kreet " Zo goed als goud" was niet langer meer van toepassing op de Dollar en hij waarschuwde voor de enorme schuldenlast die hierdoor het gevolg werd. De VS leende maar bij ten koste van andere landen, want terugbetalen in Dollars bleek een waardeloze transactie. Frankrijk begon met Dollars weer goud terug te kopenvan de VS. Andere landen volgden al snel en in de periode 1959 tot 1971 verloor de VS meer dan 50% van haar goudvoorraad, terwijl er 12x meer Dollars voorradig waren dan er goud tegenover stond. Dit was feitelijk een bankrun waarbij de VS de bank was.

De VS had meer dollars (cheques aan toonder eigenijk), uitstaan dan er fysiek goud tegenover stond.
Nixon had dus op 15 augustus 1971 geen andere keuze dan de VS van de goudstandaard af te halen. Als hij dit niet had gedaan was het wereldwijde monetaire systeem volledig in elkaar gestort.
Op deze datum werd al het geld in de wereld van het ene op het andere moment een FIAT currency. Tot op de dag van vandaag is het onbegrijpelijk waarom de rest van de wereld niet in opstand kwam maar iedereen leek het wel oké te vinden.

Door de geschiedenis heen zijn er zijn duizenden, tienduizenden FIAT currencies geweest en nooit heeft 1 het ooit volgehouden. Een 100% falen!
Gebaseerd op de geschiedenis, hebben aanpassingen van valuta en geld steeds in blokken van 30 tot 40 jaar plaatsgevonden. En wanneer we deze monetaire bewegingen in een tijdslijn plaatsen is het redelijkerwijs te verwachten dat we een paradigmatische verandering krijgen binnen de komende 10 jaar.
De wereld zal dan uitkomen bij een volledig nieuw monetair systeem, waarschijnlijk nadat regeringen eerst geprobeerd hebben om zich uit de ellende te printen waarmee wederom een nieuwe periode van hyperinflatie de economie de das om zal doen en mensen hun vertrouwen volledig zullen verliezen in FIAT geld.
En wanneer dat gebeurt zal men wederom reageren zoals men dat altijd al heeft gedaan in de afgelopen 5000 jaar, men zal weer terugvallen op de werkelijke waarde van goud en andere edelmetalen.

Momenteel staan we aan het eind van stap 6 en misschien zelfs wel aan het begin van stap 7. We kunnen niet langer ontkennen wat er aan gaat komen, de enige vraag die u zichzelf moet stellen is dit: "aan welke kant van de geschiedenis wil ik staan?"
U krijgt een historische kans die maar eens in de zoveel generaties voorkomt.

Hoofdpunten:
1. Rond 630 voor Christus werd het echte geld geboren toen het gelijkwaardig werd
2. Dankzij de vrije markten en duurzaam geld groeide de rijkdom en voorspoed van Athene
3. Maar de ontwaarding van het geld ten behoeve van de toenemende schuldenlast om oorlog en infrastructuur te kunnen financieren, speelden een grote rol bij de ondergang van deze samenleving
4. Gedurende de laatste 140 jaar hebben we systematisch ons geld ' verdund' en waardelozer gemaakt
5. Gresham's Wet: Slecht geld verdrukt goede valuta
6. Recente geschiedenis leert ons dat er een nieuw monetair systeem geïntroduceerd wordt iedere 40 jaar
7. Wij leven momenteel in de 6e stap van de 7 stappen van het Rijk

Uw werkelijke rijkdom is uw tijd en vrijheid.

Valuta is enkel een stuk gereedschap waarmee u uw tijd kunt inruilen. Het is een opslagmethode waarin u uw economische energie kunt opslaan tot het moment dat u het wenst in te zetten.
Maar de hele wereld heeft zich afgekeerd van echte valuta en is inmiddels geïndoctrineerd om Fiatgeld te gebruiken om hiermee uw meest waardevolle bezit te verhandelen, uw tijd en uw vrijheid.
Rijkdom wordt nooit vernietigd, het veranderd enkel van eigenaar.
Dus aan iedere andere kant van een crisis is er een kans.

In 2008 is er een nieuwe techniek geïntroduceerd die de monetaire wereld op zijn kop heeft gezet en de potentie heeft om de wereld te veranderen. Het is een techniek die zo machtig en krachtig is dat, indien het gecontroleerd en gereguleerd kan worden, het tot wereldwijde slavernij zou kunnen leiden.
Maar, indien het in alle vrijheid kan groeien en ontwikkelen, kan het leiden tot onvoorstelbare mogelijkheden op het gebied van vrede en veiligheid. Het heeft de mogelijkheid om alle financiële- en monetaire systemen wereldwijd te veranderen. Het heeft geen eigen agenda en is altijd eerlijk en onpartijdig. Het kan niet worden gemanipuleerd, onderdrukt, gecorrumpeerd of bedrogen. En het haalt de macht weg van de massa en brengt het terug in de handen van het individu.
In de toekomst, als we terugkijken op onze geschiedenis van ca 2,6 miljoen jaar evolutie en we kijken naar de verschillende keerpunten die hebben geleid tot onze maatschappelijke groei, het verbouwen van gewassen, de uitvinding van het wiel, het veilige gebruik van electriciteit en het splitsen van het atoom of de 60 jarige periode waarin we de computer en het internet hebben uitgevonden en verder ontwikkeld, zal er hiernaar worden gekeken als dat ene moment waarop de geschiedenis van de mensheid een andere koers heeft gekozen.
Dat moment is ingezet met een techniek die Full consensus of atributed ledger technology wordt genoemd en tot nu toe is het grootste deel van deze technologie ingezet voor het creëeren van blockchain en cryptocurrency zoals Bitcoin, maar met een potentie die veel, veel groter is!

Het is aan u voor welke cryptocoin u kiest. Maar er is nu een cryptovaluta die u de rekenkracht van de toekomst geeft met de stabiliteit en zekerheid van goud. Indien u hier meer over wilt weten nodigen wij u uit tot het maken van een persoonlijke afspraak.