Aan het einde van een spannend jaar, vragen we ons af…

Waar staan we nu?

Omgaan met onzekerheid is het zwaarste onderdeel van investeren. Dit wordt exponentieel bemoeilijkt wanneer de investeerder geen kennis van de markt bezit of niet in staat is om de beschikbare informatie op waarde te kunnen schatten.

Maar zelfs als je wel toegang hebt tot bepaalde bronnen van informatie en je bent in staat om deze informatie te duiden, dan nog blijft het vaak een interpretatie van de werkelijkheid. Zie het als een puzzel die ondersteboven wordt gelegd terwijl er een onbekend aantal stukjes missen. Bij Cleo Company proberen we steeds opnieuw om de bijkomende stukjes van de puzzel te plaatsen maar het blijft dus onze interpretatie die we baseren op de info die we ontvangen van Alexander en die wij zelf proactief zoeken in de diverse financiële markt berichten.

Let op: Enkel berichten van het bedrijf (Five Winds) zelf zijn doorslaggevend!

Dit is onze interpretatie van waar we staan (met wat korte achtergrond informatie om te !aten zien hoe wij tot deze conclusies zijn gekomen):

Irak is het eerste land waarvan de valuta wordt omgezet naar een door gouden gedekte valuta. Op 28 december j.l. is daarmee de eerste stap gezet naar het in gebruik nemen van het Q.F.S. (Quantum Financieel Systeem).

Om een land er weer economisch bovenop te helpen, is een betrouwbare valuta en aansluiting op een internationaal en veilig betaalsysteem een vereiste. Door gebruik te kunnen maken van het QFS wordt de huidige Fiat valuta eenheid omgezet naar een door Goud gedekte valuta eenheid en vertegenwoordigt hierdoor weer een intrinsieke waarde. Een uitkomst voor de praktisch waardeloze waarde van de Iraakse Dinar (op het moment van schrijven 1IQD =0.000685 USD waard). Maar door toetreding bij het QFS kan Irak nu ook internationaal weer zaken gaan doen, iets wat voorheen niet mogelijk was omdat het land niet stabiel genoeg werd geacht om bij een systeem aangesloten te zijn zoals SWIFT.

Wat betekent dit?

Wanneer bijvoorbeeld iemand uit Irak geld wil overmaken naar een ander, veranderd er voor de klant met het nieuwe systeem niets. Hij of zij geeft de opdracht aan de bank tot het doen van een overboeking. De bank zet deze opdracht nu in het systeem wat er vervolgens een code aan koppelt waarmee het bedrag via de blockchain verzonden kan worden.

Tevens wordt er aan iedere Dinar een goudwaarde gekoppeld op basis van de op dat moment geldende koers. Binnen 2 seconden is dit bericht verzonden en aangekomen. De code wordt ontcijferd en afhankelijk van het land waarnaar het is gestuurd, wordt er omgezet naar de lokale valuta op basis van de goudkoers, en dit tegen een fractie van de kosten...

Dit nieuwe systeem voorkomt tevens crimineel misbruik zoals witwassen of terroristische geldstromen omdat, hoewel de gebruiker anoniem is, iedere cent een unieke code krijgt toegewezen en dus als valuta eenheid te traceren valt.

Inmiddels is ook de benchmark LIBOR (London Interbank Offerde Date) verdwenen en verwacht wordt dat ook Euribor en Euconia zullen vo!gen. Banken bieden de overgang van LIBOR naar Soft Specific Digital Assets om de valuta situatie m.b.t. het QFS te overbruggen.

Dit betekent effectief dat met het einde van 2021 alle interbancaire rentes moeten zijn verdwenen (wat logisch zou zijn omdat de valuta waardes gekoppeld gaan zijn aan de goudkoers en interbancaire rentes komen te vervallen). De interbancaire rentes zijn de rente tarieven waartegen banken elkaar geld lenen en gelden voor banken in de Eurozone als basisrente voor het bepalen van o.a. de hypotheekrente, spaarrente en rentes op consumptieve kredieten.

Op 27 Juli 2012 kwam echter het grote LIBOR schandaal aan het licht. Het bleek dat verschillende banken het rentepercentage wisten te manipuleren, een probleem was blootgelegd! Er is daarom besloten dat vanaf eind 2021 alle interbancaire rentes komen te vervallen wat ervoor moet zorgen dat de percentages betrouwbaarder en transparanter worden.

Q.F.S. - Quantum Financial System

Het QFS opereert straks via een Blockchain, genaamd Apollo Fintech Blockchain, wat enkel toegankelijk is voor alle gecertificeerde deelnemende partijen en waarmee het mogelijk is om gelden niet enkel veel sneller te transfereren maar vooral ook veiliger en goedkoper!

Heel eenvoudig uitgelegd komt het hierop neer, wanneer ik met het bestaande bancaire systeem $100 wil overmaken naar mijn vriend in Amerika, kost me dit $35 en het duurt 3 dagen. Deze internationale betaling wordt normaal uitgevoerd via SWIFT (Society tot Worldwide Interbank Financial Telecommunication), een internationale coöperatieve organisatie voor het verzenden van financiële berichten. Meer dan 8000 financiële instellingen van ruim 200 landen zijn hierbij aangesloten.

Om al deze instellingen nu aan te sluiten op een nieuw systeem neem tijd in beslag, en dat hebben we gemerkt... Maar achter de schermen is er enorm hard gewerkt en van de 5 stappen die er doorlopen moesten worden, staan we nu voor de laatste stap!
De informatie die we hebben mogen ontvangen hebben we veelvuldig weten te toetsen aan andere bronnen. 
De grote reset is geen "wappie-geneuzel" maar is nu aan het gebeuren en instanties als het IMF en groot-banken bevestigen dit. 

Conclusie

Het is belangrijk om te begrijpen wat dit alles betekent in relatie tot het activeren van het nieuwe bedrijf (Five Winds / Agam).

Op het moment dat het bedrijf actief wordt, moeten er enorme bedragen in een zeer korte tijd naar honderdduizenden investeerders worden verzonden via een systeem wat al deze transacties veilig, snel en goedkoop kan doen (dus ook voor bedragen boven € 10.000)

Hier profiteren wij als investeerder maximaal van!

Want de twijfel of het bedrijf nog wel bestaat is recentelijk weggenomen toen wij allen hebben gehoord dat ze verder zullen opereren onder de oude naam. Dat het lang heeft geduurd is hopelijk begrijpelijk, want met deze grote veranderingen op komst zou het slecht ondernemerschap zijn geweest om te luisteren naar ongeduldige investeerders nietwaar.

Door de jaren heen hebben wij geprobeert om zoveel mogelijk geverifieerde informatie te delen met ons netwerk. Vaak werd er wat gelachen en merkten we dat er enigszins spottend naar ons werd geluisterd. Men kon niet begrijpen waarom ons vertrouwen in dit bedrijf maar bleef voortduren, en natuurlijk hebben ook wij wel eens getwijfeld gedurende de lange periodes van stilte. 
Maar door steeds opnieuw terug te keren naar de broodkruimels van informatie die we toegespeeld hebben gekregen, ontstond er een beeld wat langzaam aan steeds helderder werd.
En de vraag die wij onszelf zijn blijven stellen was daardoor steeds dezelfde...

"Waarom niet?"

Er is volop beweging en er is op dit moment geen enkele reden om aan te nemen dat ons ongeduld niet beloont gaat worden en het lijkt er dus op dat 2022 wel eens een heel goed jaar kan gaan worden voor ons als investeerders!

Maar Cleo Company wenst iedereen vooral een gezond jaar toe en vergeet niet dat werkelijke rijkdom nooit in geld wordt gemeten!

Een fijne en veilige jaarwisseling en tot 2022 !!!

Miranda &*Marcel