Tijd is een waardevol gereedschap. Het is dus belangrijk hiermee kundig en weldoordacht om te springen.

De meeste verkopers/ondernemers/netwerkers falen door hun gebrek aan timemanagement. Vaak zijn zij te druk met minder belangrijke dingen en laten belangrijk werk (service verlenen en omzet creëren) liggen.

Het Pareto principe geldt ook voor time-management:

80% van de netwerkers zijn niet succesvol, zij zijn herkenbaar aan het klagen wat ze doen over de hoeveelheid werk.

20% van de netwerkers zijn heel succesvol, zij zijn herkenbaar aan het klagen wat ze doen over het gebrek aan tijd.

Dit komt veelal door:

 • het gebrek aan kennis van effectief time-management
 • te veel tijd besteden aan verkeerde dingen
 • te veel dingen zelf doen

Opvallend is vaak dat de hoeveelheid werk toeneemt wanneer je er meer tijd voor inruimt. Een vergadering die maximaal 2 uur mag duren, duurt derhalve ook 2 uur (of zelfs langer).

Stel tijdslimieten aan werkzaamheden en hou je hieraan.

“Don’t work harder, work smarter”

Een goede manier om en effectief time-management toe te passen is het volgen van de volgende stappen:

Analyseer

Om een beter inzicht te krijgen in de taken die er voor u liggen is het essentieel dat u weet waar u nu mee bezig bent.

Een goede manier om dit te doen is door dagelijks ieder kwartier op te schrijven wat uw bezigheden zijn.
Dit houdt u vol voor de periode van 2 weken.
Wanneer u dit eerlijk doet (u doet dit tenslotte voor u zelf dus waarom liegen…) heeft u na 2 weken een inzicht in de werkzaamheden die u in uw bedrijf en uw dagelijks leven tegenkomt.

Deze werkzaamheden kunt u vervolgens indelen naar tijd en prioriteit om zodoende uw efficiëntie te verhogen.

Doelstelling

Realiseer geschreven doelstellingen met hieraan een tijdslimiet verbonden en hou je hieraan. (Bijvoorbeeld, ik zal binnen 1 week 2 nieuwe leden gerekruteerd hebben)

Bepaal de waarde van uw tijd!

Om inzicht te kunnen krijgen in het werk dat u moet verzetten om uw doelen te behalen is het zinvol een formule te hanteren die u als richtlijn gebruikt bij het werk.

Bijvoorbeeld:

1 kopende klant levert u €50,= op.

Voor deze verkoop bent u 30 minuten bezig.

Er zitten 8 uren in een werkdag.

Hiervan zijn er 6 werkbaar (overige gaan op aan koffie, lunch en andere niet werkzame activiteiten)

U besteedt per dag 1 uur aan administratie. Blijft er dus 5 uur over om actief te kunnen verkopen.

In 5 uur tijd kunt u (theoretisch) 10 klanten bedienen á €50,= per klant, dit is een dagomzet van €500,==

Een werkdag heeft 8 uur = 480 minuten : €500,00 = €0,96 per minuut

(Indien u rookt en u doet er dus 10 minuten over om een sigaret te roken, dan kost deze sigaret u dus €9,60 (nog een leuke reden om te stoppen)

U kunt ook tegenovergesteld rekenen, “hoeveel telefoontjes moet ik bijvoorbeeld plegen of hoeveel bezoeken moet ik af leggen om klanten naar mij toe te halen zodat ik kan en mag verkopen ?”.

Dit is natuurlijk een voorbeeld, maar zo kunt u ook uw dromen omrekenen naar doelen en berekenen hoeveel u moet omzetten om deze dromen haalbaar te maken.

Verdeel uw activiteiten in A,B en C

 1. Deze activiteiten verdienen geld (contact met klanten)
 2. Deze activiteiten leiden naar geld (advertenties maken enz.)
 3. Noodzakelijk kwaad, administratie e.d.

Maak een to do list
Maak aan het eind van iedere dag een lijst met werkzaamheden voor de volgende dag, streep aan wat u gedaan heeft en kopieer de taken naar de volgende dag die zijn blijven liggen.

Wees georganiseerd
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de 4 D’s. Iedere taak kan ingedeeld worden in één van de 4 D’s:

1e D : Dump it   
Veel werk is overbodig en hoeft dus niet gedaan te worden, doe het niet!

2e D : Delay it
Stel prioriteiten aan de taak, niet al het werk moet direct gebeuren en kan uitgesteld worden.

3e D : Delegate it
Vaak kan werk beter en sneller gedaan worden door anderen, hierdoor houdt u zelf tijd over om te kunnen verkopen

4e D : Do it
Voor het meeste werk zal echter gelden dat het gewoon gedaan moet worden. Doe het wanneer het voorbij komt, u houdt hiermee de controle over uw persoonlijke activiteiten.

Begin met dromen !!

De droom is het doel op zich.
Visualiseer uw droom (foto, poster, beeld of spreuk enz.)
Draag de droom letterlijk bij u

Het stellen van doelen:

Om uw dromen te verwezenlijken, stel uzelf doelen die haalbaar zijn maar moeite kosten.

Een groter doel is gemakkelijker te raken!

Lagere doelen u helpen zicht te krijgen op de hogere doelen.

 1. Maak een plan.
 2. Stel de doelen vast, schrijf ze op en verplicht u tot het halen van deze doelen.
 3. Stel een prioriteitenlijst op en houdt uw prioriteiten in het juiste perspectief.
 4. Stel uw doelen bij wanneer blijkt dat u ze gaat halen.
 5. Vergeet nooit uw droom.
 6. Doe het werk!!!