In deze hoofdstukken zal ik wat dieper ingaan op de achtergrond achter Bitcoin. Natuurlijk is deze informatie ook toepasbaar op andere cryptovaluta's zoals de X12 coin en de BitconnectCoin.

Waarom is Bitcoin belangrijk?

Voor ons westerlingen is het vanzelfsprekend maar 6.5 biljoen mensen hebben geen bankrekening.
Hierdoor hebben ze dus ook geen toegang tot zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn en in grote mate de economie laten draaien.
Je kunt je dus voorstellen wat er met de internationale welvaart gebeurt wanneer deze mensen toetreden tot de internationale economie. Meer handel, betere leefomstandigheden etc.

Waarom is Bitcoin ook 'gewoon' geld?
Fiatgeld of fiduciair geld is extreem volatiel en regeringen zijn in staat om geld bij te drukken waardoor de waarde verminderd of politieke beslissingen te nemen waardoor de waarde (zogenaamd) ineens weer toeneemt.
Sinds Nixon de "goldstandard" heeft losgelaten, is de waarde van geld niet langer gerelateerd aan iets met "echte" waarde zoals goud.
Een Fiatcurrency is dus geld wat op geen enkele wijze waarde ontleend aan iets tastbaars maar de waarde enkel bestaat uit het vertrouwen wat het volk heeft in de regering...
Zo kan er dus oneindig geld worden bijgedrukt wat een intrinsieke waardevermindering in gang zet.

De manier waarop Bitcoin hiermee omgaat is als volgt:
Er is een vooraf vastgesteld aantal Bitcoins die op de markt kunnen worden gebracht gedurende een aantal jaren. Het is zodanig ontworpen dat het inherent deflatief werkt, het is dus ontworpen om inflatie tegen te gaan.

De internationale handel ervaart enorme kosten door valutaverschillen en omdat het internationaal transfereren van gelden extreem duur is.
Met Bitcoin is dit praktisch kostenloos. Er zijn gevallen bekend waarin er miljoenen in Bitcoin werden overgemaakt tussen verschillende landen voor een totale kostprijs van enkele centen. Dit zou via het reguliere bancaire systeem honderden, zo niet duizenden dollars gekost hebben...

Wat is geld?
Geld is eigenlijks niets anders dan een middel om goederen en services te ruilen.
De laatste tijd hebben we hiervoor gebruik gemaakt van bijvoorbeeld de USD, de Euro of goud. Dit werd internationaal geaccepteerd als "geld".

Nu zijn er eigenlijk maar 4 primaire zaken waaraan "geld" moet voldoen:

 1. Het moet verdeelbaar zijn.
  Er moet een mogelijkheid zijn om het op te delen in kleinere stukken. Zo kunnen we een Euro opdelen in 50 cent, 10 cent etc. Een baar goud is op te delen in ounces. De kleinere delen moeten dus een vergelijkbare waarde bezitten ten opzichte van het geheel.
   
 2. Het moet duurzaam zijn.
  Een goudstaaf verdampt niet zomaar en ook het papier of de munten die wij als "geld" accepteren, zijn gemaakt om decennia mee te gaan.
   
 3. Het moet gelijkwaardig zijn.
  Een biljet van 50 Euro moet net zoveel waard zijn als een ander biljet van 50 en zelfs van 5 briefjes van 10 Euro. Het moet tegen elkaar uitwisselbaar zijn zonder waardeverlies.
   
 4. Het moet verifieerbaar zijn.
  Het moet duidelijk zijn dat het echt is en geen vervalsing.

Waarom heeft Bitcoin dan waarde?

Bitcoin voldoet aan alle bovengenoemde kenmerken van "geld".
Laten we wat voordelen opnoemen van Bitcoin:

 1. Het is schaars, net als goud.
  Op onze planeet is er maar een beperkte en dus gelimiteerde hoeveelheid goud te vinden. Zo zijn er ook maar een gelimiteerd aantal Bitcoins. Het minen van Bitcoin is gelimiteerd tot 21 miljoen stuks. Tot het jaar 2140 worden er gemiddeld iedere 10 minuten maar een X aantal vrijgegeven.
 2. Het is een gedecentraliseerde munteenheid.
  Dit betekent dat er geen regering of centraal bestuur achter zit.
 3. Het is een Peer-to-Peer systeem, net zoals tTorrents.
  Dit betekent dat er geen 3e partij betrokken is bij een transactie, dit voorkomt extra kosten (banken) en maakt de transactie praktisch volledig anoniem.
 4. Het is transparant omdat het 'Open source' is.
  De wijze waarop het is ontworpen en alle codes die hieraan ten grondslag liggen, zijn inzichtelijk en te gebruiken voor en door iedereen. Bij Bitcoin gaat het om het 'protocol', dit is vergelijkbaar met mailserverprotocol wat er ligt voor email. Hier wordt het SMTP protocol gehanteerd. Het maakt niet uit of u nu een emailaccount heeft bij Hotmail, Gmail of Outlook, ze gebruiken allen hetzelfde protocol. Het protocol voor Bitcoin is alleen vele malen veiliger en voorkomt juist kopieën...
 5. Het is betrouwbaar.
  Meer dan 5 jaar is het systeem uitvoerig getest voor het werd vrijgegeven voor gebruik. Die betrouwbaarheid wordt steeds groter omdat er steeds meer mensen zijn die Bitcoin het vertrouwen geven boven Fiatgeld. Steeds meer bedrijven en instanties accepteren Bitcoin als regulier betaalmiddel.
 6. Het is eenvoudig te kopen en te verkopen.
 7. Er zijn extreem lage transactiekosten.
 8. Het is onomkeerbaar, dit voorkomt de problemen die er vaak ontstaan met creditcards. Daarom stappen steeds meer winkeliers in de Bitcoin betaalopties.

Het is dus belangrijk om te begrijpen dat de Bitcoin niet ondersteund wordt door iets tastbaars, dus net als andere Fiatcurrency's zoals de Dollar of de Euro wordt het enkel ondersteund door het vertrouwen van de mensen die in het Bitcoinsysteem deelnemen.
De werkelijke waarde is dus de waarde die men bereid is ervoor te betalen, het is niet voor niets dat de prijs de laatste jaren enorm is gestegen...

Er zijn ca. 4 redenen waarom mensen hun vertrouwen aan Bitcoin hebben gegeven:

1. Geen regeringstoezicht of manipulatie.
2. Het is beveiligd tegen inflatie
3. Er is een duidelijk vertrouwen in het Bitcoinprotocol (hoewel hacken nooit volledig valt uit te sluiten is het een enorme kostbaar proces om die taak op je te nemen...)
4. Het is van nature anoniem

Voor u besluit om deel te nemen aan één of meerdere programma's adviseren wij u om eerst de pagina Belangrijk te lezen.