SkyWay Indonesië tekent GIGA contract

Er is weer een flinke stap vooruit gezet met de ondertekening van een Letter of Intent tussen De President Directeur van PT Jorong Port Development (JPD), Wisnu Soehardjo en PT SkyWay Technologies Indonesia.

Er zijn inmiddels al samenwerkingsovereenkomsten getekend met Jorong Port Development en de Indonesia Infrastructure Society, aldus de directeur van SkyWay Technologies Indonesia .
Jorong Port Development heeft interesse in het gezamenlijk ontwikkelen en  bouwen van een 10 kilometer lange SkyWay vrachtroute in een belangrijke haven, Jorong Borneo Integreated City Indonesië.

Jorong Borneo Integrated City (JBIC) is een zeehaven- en industrieterrein wat wordt ontwikkeld door PT. Jorong Port Development (JPD). Dit haven- en industriecomplex heeft een totale oppervlakte van ongeveer 1088 ha. en is gesitueerd in dorpen van Swarangan en Muara Asam – Asam, district van Jorong, het regentschap van Tanah Laut, provincie van Kalimantan.
Op deze site is er een niet afgewerkte haven met de naam Swarangan Seaport of Jorong Seaport.

SkyWay Indonesië inmiddels actief in meer dan 10 projecten

Er is een aanvang gemaakt om het project voor een commercieel gebied in Zuid-Kalimantan (haven Jorong) verder uit te voeren. Dit brengt de activiteiten van SkyWay Indonesië op meer dan 10 projecten. De totale kosten van deze projecten bedragen $42.532.000.000 (42,5 miljard Dollar) voor de ontwikkeling en verdere implementatie van SkyWay transport wat een afstand zal bedragen van 4.167.93 Km.

Hierin wordt SkyWay ondersteund door Singaporese en Zuid-Koreaanse investeerders die 75% van het CAPEX-project (Capital Expenditures project) aan kapitaalinvesteringen in de projecten in Indonesië zullen leveren. Hierdoor kunnen lokale investeerders en gemeenschappen profiteren door het restant voor hun rekening te nemen en als investeerders deel te nemen aan de implementatie van SkyWay transport.