QP punten:
QP punten* ontvangt u zodra iemand uit uw netwerk een investeringskoffer heeft aangekocht. Dit geldt ook voor alle herinvesteringen.
Aangezien het vermogen van uw netwerk groeit, groeien automatisch de bedragen mee die worden geherinvesteerd. Hierdoor kunt u een zeer aantrekkelijk passief inkomen opbouwen.

De commissie wordt door het marketingbedrijf** uitgekeerd in de vorm van QPpunten. Deze QPpunten kunnen 1:1 worden omgezet naar Euro's
**marketingcompany voor Europa en de Oostbloklanden is Lianora Swiss en voor de rest van de wereld is de marketingcompany Questra World (vandaar QPpunten)

Inlog Lianora Swiss: https://my.lianoraswiss.com/#/login 
Inlog Questra World: https://private.questraworld.es/#/login