"De beste investering die je kunt doen is te investeren in de menselijke emotie. De waarde van passie, doorzettingsvermogen, opofferingsgezindheid en doelbewustheid is in geen enkel bedrag uit te drukken. 
Het is juist hierom dat banken enkel investeren in dode materie.
Wij zien meer toekomst in een ondernemer die een afwijzing van de bank, als een bewijs van goed gedrag ziet!"
Marcel Mak

Cleo Capital is een groeiend netwerk van onafhankelijke professionals die samenwerken op het gebied van bemiddeling- en begeleiding van projectfinanciering op bedrijfsniveau. 

Vanuit het bestaande netwerk wordt Cleo Capital regelmatig gevraagd om te bemiddelen bij het verkrijgen van een bankgarantie of een Letter of Credit (LoC) ten behoeve van een financiering voor de ontwikkeling van een nieuw product, het financieren of bemiddelen op het gebied van projectontwikkeling of het vinden van investeerders en participanten voor bedrijven.

Project- en bedrijfsfinancieringen

Cleo Capital is een onafhankelijk intermediair voor bedrijven. Wij zijn geen financieel adviseur, geen financieringsorganisatie, geen bank en geen investeerder, maar wat zijn we dan wel?

Wij zijn een team van professionals met ieder zijn of haar eigen expertise die wordt ingezet om een gezamenlijk doel te bereiken, úw doel!
Vanuit deze competenties zetten we niet enkel onze eigen kennis en ervaring in, maar brengen tevens onze zakelijke relaties aan tafel om een gedegen service te kunnen bieden en antwoorden te krijgen op de vragen die u heeft.

Bent u een investeerder? Lees dan HIER verder.

Wat doen we?

  • Wij begeleiden bij het opzetten van een businessplan;
  • Wij bemiddelen op het gebied van projectfinancieringen en zoeken de perfecte partner voor uw project;
  • Wij bemiddelen tussen opdrachtgever en projectontwikkelaars;
  • Wij helpen bij het vinden van financiering voor zowel bedrijven als investeringsprojecten;
  • Onze partners kunnen, in bepaalde gevallen, een projectfinanciering rechtstreeks onderbrengen bij grootbanken en hebben daarmee een unieke positie;
  • Wij zoeken de antwoorden op de vragen die u heeft!

Cleo Capital werkt op basis van 100% wederzijds vertrouwen.
Alleen financieel solide bedrijven met goede continuïteitsvooruitzichten komen in principe in aanmerking voor projectfinanciering of bemiddeling. Projectfinanciering betreft de financiering van projecten die voor de terugbetaling afhankelijk zijn van de cashflow die het project genereert. Het kan daarbij gaan om een afzonderlijk investeringsproject of om de financiering van een volledig bedrijf.

Projectfinanciering wordt wereldwijd al tientallen jaren toegepast in de meest uiteenlopende sectoren. Mede door de liberalisering van de internationale geld en kapitaalmarkt is deze financieringstechniek nu veel breder toepasbaar en wint daardoor steeds meer aan populariteit. Projectfinanciering past Cleo Capital in de praktijk toe bij o.a. zakelijk vastgoed, scheepsbouw, maar ook bedrijfsovernames en herfinanciering situaties.

Een bemiddeling via Cleo Capital biedt verschillende voordelen. Doordat de expertise binnen het netwerk aanwezig is, is een versnelling van het proces mogelijk en de cliënt hoeft maar één keer de relevante informatie beschikbaar te stellen waarop de kans op “uitlekken” drastisch wordt verminderd.

Tevens zorgt deze werkwijze ervoor dat er enkel serieuze aanvragen worden doorgezonden naar de financierende partijen die hierdoor sneller kunnen reageren. 

Voordat u een afspraak met ons kunt maken, dient u eerst de Bemiddelingsaanvraag zo volledig mogelijk in te vullen.