Werkwijze

Werkwijze

Cleo Capital houdt zich enkel bezig met serieuze aanvragen van solide bedrijven.
Daarom hanteren wij de volgende werkwijze voor het aanvragen van een projectfinanciering of een bemiddeling:

1

U bent geïnteresseerd of uw bedrijf gebruik kan maken van de unieke voorwaarden van een projectfinanciering? Dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.
Vul HIER het bemiddelingsformulier in.

 

2

Tijdens dit kennismakingsgesprek informeert Cleo Capital u nader over de mogelijkheden en bekijken de toepasbaarheid van onze service voor uw plan.

 

3

Na afloop ontvangt u een contact- en inventarisatieformulier inclusief een geheimhoudingsverklaring in verband met de wederzijdse geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsgegevens.

 

4

Nadat wij van u alle relevante informatie hebben ontvangen, gaat Cleo Capital na wat de kans is dat uw project (en de hieraan gekoppelde financieringsaanvraag) doorgang vindt aan de hand van een haalbaarheidsanalyse. Bij deze haalbaarheidsanalyse zal gebruik worden gemaakt van alle expertise die in ons netwerk aanwezig is, u kunt hierbij denken aan een accountant, fiscalist, jurist, technisch ingenieur enz.

 

5

Als de haalbaarheid is vastgesteld stelt Cleo Capital globaal de toepassingsmogelijkheden in uw specifieke bedrijfssituatie vast en maken wij nadere afspraken met u over het vervolg van het financiering- of bemiddelingsproces.
Wanneer u hierna van onze diensten gebruik wenst te maken, vragen wij een éénmalig bedrag van € 2.500,- (excl. 21% BTW) om de eerste onkosten te dekken. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de finale factuur.

 

6

Hierna volgt het tekenen van een bemiddelingsovereenkomst tussen u en Cleo Capital. In deze overeenkomst worden de condities vastgesteld voor de verdere afhandeling van het project, tevens zal hierin de courtage worden genoemd welke wij voor onze inspanningen in rekening zullen brengen. U hoeft op dat gebied dus geen verrassingen te verwachten.

 

7

Cleo Capital zal enkel na het tekenen van deze overeenkomst overgaan tot een bemiddeling. Communicatie over de voortgang van het project zal enkel plaatsvinden tussen de geregistreerde contractspartijen.
Uw bedrijfs- en persoonsgegevens worden door Cleo Capital volledig vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt om u de aangeboden diensten te kunnen leveren. Deze persoonlijke benadering is mogelijk doordat wij bepaalde gegevens opslaan en delen met geselecteerde professionals. Vanzelfsprekend respecteren en waarborgen wij hierbij uw privacy door naleving van de Wet persoonsregistraties (Wbp), de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

 

Cleo Capital​ behoud zich het recht voor projectaanvragen te weigeren

Voor onze cliënten zijn wij steeds op zoek naar nieuwe en aanvullende investeerders.